เมนูหลัก

 ลงทะเบียนผู้สมัคร
  กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน
   ข้อมูลส่วนบุคคล
   สัญชาติ * 
   เลขประจำตัวประชาชน
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีดคั่น)  
  PassportID  
   อีเมล ที่สามารถติดต่อได้  
   คำนำหน้า * 
   ชื่อ
  (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) * 
  นามสกุล * 
   โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
  ไม่ต้องเว้นวรรคหรือขีดขั้น * 
 

 
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296