เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศวัน/เวลา/สถานที่สอบ โควตาเรียนดี (นักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาค)(ด่วนที่สุด)
 
Photo
สอบถามข้อมูล 02-280-0551 ต่อ 3296
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2563
 2.วิธีการสมัครเรียนออนไลน์
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3296
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2563
 3.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 
Photo

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา รอบเรียนดี (โควตานักเรียน/นักศึกษาในส่วนภูมิภาค)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง

 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2563
 4.การแต่งกายนักศึกษา
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2563
 5.ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิศกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 6.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296