เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์(ด่วนมาก)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2563
 2.กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วน)
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนและนักศึกษาใหม่ และการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2563
 3.ข้อมูลหลักสูตรและสาขาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่
  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 4.หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงานสายอุตสาหกรรมในยุค 4.0
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2563
 5.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296