เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295 , 3296
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
 2.หลักสูตรและสาขาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่
  หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร
เรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำงานอะไรได้บ้าง ???
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
 3.เปลี่ยนแปลงวันเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 
Photo
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงวันเรียนปรับพื้นฐาน
1. คณะบริหารธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเดิม 6 - 31 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น 7 - 31 พ.ค. 2562
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิม 6 เม.ย - 31 พ.ค 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น 1 เม.ย. - 31 พ.ค 2562
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   13 ธันวาคม 2561
 4.การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2562
 5.ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
  ปฏิทินการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2561
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296