เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการรับสมัคร TCAS
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 2.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (TCAS)
 
>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2564
 3.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครก่อนการชำระเงิน
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2564
 4.TCAS (รอบแฟ้มสะสมผลงาน)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
 5.TCAS (รอบโควตา)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
 6.รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
รอบรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 7.รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบรายงานความประพฤติ

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2564
 8.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296