เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.สำหรับผู้ต้องการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
 2.เลื่อนการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ด่วนมาก)
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3245
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2563
 3.ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ(ด่วน)
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3263 หรือ 086-9868844
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2563
 4.รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
  ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรง

 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 5.ข้อมูลหลักสูตรและสาขาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่
  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 6.วิธีรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2562
 7.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296