เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.วิธีการสมัครเรียนออนไลน์(ด่วน)
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3296
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2563
 2.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 
3.1 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง
3.2 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา รอบเรียนดี
(โควตาสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดา นักเรียนหรือนักศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
และบุตรข้าราชบริพาร)


Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2563
 3.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพิ่มเติม)

การขอรับทุนช่วยเหลือสำหรับผู้เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุนประเภทต่าง ๆ

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2563
 4.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296