เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2566
 2.ประกาศรายชื่อฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 2(ด่วนที่สุด)
 
Photo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 2

 ประกาศโดย   THANCHANOK.NO   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2566
 3.การชำระเงินค่าสมัครเรียน(ด่วนที่สุด)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2566
 4.ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (รับตรง)(ด่วน)
 
Photo
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับตรง)

คุณสมบัติการพิจารณาทุนเรียนดีสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจฯ

คุณสมบัติการพิจารณาทุนเรียนดีต่อเนื่องสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจฯ

 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2565
 5.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วน)
 
Photo
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS)

 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2565
 6.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (รอบรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)
 
Photo
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
รอบรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2565
 7.การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักสถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2566
 
Photo

ประกาศการรับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เข้าพักในหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ

แบบฟอร์มการสมัครขอเข้าหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับนักเรียนนักศึกษาในหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ

เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
 8.คณะบริหารธุรกิจ
 
รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร / สาขาการเป็นผู้ประกอบการ

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 9.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
รายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต : สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า / สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 10.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 
รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี


Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 11.โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
รายละเอียด : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 12.ติดต่อสอบถาม การสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2565
 13.ติดต่อสอบถาม การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2565
 14.ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 
Photo
.
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2565
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296