เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิกที่นี่

Photo
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2565
 2.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (รับตรง)(ด่วนมาก)
 
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับตรง)

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2565
 3.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วน)
 
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS)

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2565
 4.การสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2565
 5.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (รอบรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)
 
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
รอบรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2565
 6.คณะบริหารธุรกิจ
 
รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร / สาขาการเป็นผู้ประกอบการ

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
รายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต : สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า / สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 8.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 
รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี


Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 9.โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
รายละเอียด : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 10.ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 
Photo
.
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565
 11.ติดต่อสอบถาม การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296