เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 
Photo
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2567 “คลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   THANCHANOK.NO   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2566
 2.ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ด่วนมาก)
 
Photo
การสมัครเรียน “คลิกที่นี่”
การสอบคัดเลือก “คลิกที่นี่”
การรายงานตัว/ชำระเงิน “คลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   THANCHANOK.NO   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2566
 3.โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ด่วน)
 
Photo
หลักสูตร/สาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2567 “รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   THANCHANOK.NO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2566
 4.ติดต่อสอบถาม การสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-282-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   THANCHANOK.NO   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2566
 5.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
 
Photo
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ปีการศึกษา 2567 “คลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2566
 6.ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี
 
Photo
1. การสมัครเรียน “คลิกที่นี่”
1.1 การส่งเอกสารสมัครเรียน “คลิกที่นี่”
2. การสอบคัดเลือก “คลิกที่นี่”
3. การยืนยันสิทธิ์ “คลิกที่นี่”
4. การรายงานตัว “คลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2566
 7.ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
 8.คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
 
Photo
คณะบริหารธุรกิจ “รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
 9.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาตรี
 
Photo
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล “รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
 10.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี
 
Photo
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
 11.รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2567
 
Photo
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 “คลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
 12.ค่าเทอม / ทุนการศึกษา / หอพักนักเรียน นักศึกษา
 
Photo
ค่าเทอม “รายละเอียดคลิกที่นี่”
ทุนการศึกษา “รายละเอียดคลิกที่นี่”
หอพักนักเรียน นักศึกษา “รายละเอียดคลิกที่นี่”
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2566
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296