เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการเปิดภาคการศึกษา 2565
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2565
 2.TCAS65 : รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2800551 ต่อ 3296/3297
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 3.รับตรง : รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเรียน : สาขาการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (รับตรง)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเรียน : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Photo
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2564
 4.การซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษา (เนคไท/เข็มขัด/เข็ม/กระดุม) ระดับปริญญาตรี
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2565
 5.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296