เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบเรียนดี (โควตา นร./นศ.ในส่วนภูมิภาค)(ด่วน)
 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รอบเรียนดี (โควตา นักเรียน/นักศึกษาในส่วนภูมิภาค) ตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยตนเอง ดังนี้
Username : เลขประจำตัวประชาชน
Password : เลขประจำตัวประชาชน (กรณีไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่าน)
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2562
 2.วิธีรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2562
 3.รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 4.รายละเอียดการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเรียนดี
(โควตาสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดา/โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และโควตาสำหรับบุตรข้าราชบริพาร)


ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเรียนดี
(โควตานักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาค)


ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรง

 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 5.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296