เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • นักศึกษาเก่าลงทะเบียน23 ต.ค. 2566 9:00 น.1 พ.ย. 2566 15:30 น.
 • นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน23 ต.ค. 2566 9:00 น.1 พ.ย. 2566 15:30 น.
 • เปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2566
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า6 พ.ย. 2566 9:00 น.17 พ.ย. 2566 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)10 พ.ย. 2566 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา17 พ.ย. 2566 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 พ.ย. 2566 9:00 น.17 พ.ย. 2566 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา6 พ.ย. 2566 9:00 น.1 ธ.ค. 2566 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)4 ธ.ค. 2566 9:00 น.26 ม.ค. 2567 15:30 น.
 • สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)25 ธ.ค. 2566 29 ธ.ค. 2566
  -การขอสำเร็จการศึกษา5 ก.พ. 2567 9:00 น.23 ก.พ. 2567 23:59 น.
 • การสอบปลายภาค26 ก.พ. 2567 8 มี.ค. 2567
 • ปิดภาคการศึกษา11 มี.ค. 2567
 • ประกาศผลสอบ20 มี.ค. 2567
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297