เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต8 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2562
 • ชำระค่าเล่าเรียน8 ม.ค. 2562 20 ม.ค. 2562
 • เปิดภาคการศึกษา14 ม.ค. 2562
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า14 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
  -วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา25 ม.ค. 2562
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา14 ม.ค. 2562 8 ก.พ. 2562
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา14 ม.ค. 2562 8 ก.พ. 2562
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)11 ก.พ. 2562 5 เม.ย. 2562
 • การสอบกลางภาค4 มี.ค. 2562 8 มี.ค. 2562
 • การสอบปลายภาค6 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ21 พ.ค. 2562
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม27 พ.ค. 2562
 • อนุมัติผลการศึกษา28 พ.ค. 2562
 • ประกาศผลสอบ30 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต9 เม.ย. 2562 3 พ.ค. 2562
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297