เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต6 ส.ค. 2561 13 ส.ค. 2561
 • ชำระค่าเล่าเรียน6 ส.ค. 2561 19 ส.ค. 2561
 • เปิดภาคการศึกษา14 ส.ค. 2561
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า14 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
  -วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา24 ส.ค. 2561
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา14 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา14 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)10 ก.ย. 2561 2 พ.ย. 2561
 • การสอบกลางภาค1 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต5 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561
 • การสอบปลายภาค3 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ17 ธ.ค. 2561
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม24 ธ.ค. 2561
 • อนุมัติผลการศึกษา27 ธ.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบ4 ม.ค. 2562
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297