เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1 มิ.ย. 2565 9:00 น.12 มิ.ย. 2565 15:30 น.
 • ชำระค่าเล่าเรียน1 มิ.ย. 2565 9:00 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • เปิดภาคการศึกษา13 มิ.ย. 2565
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า13 มิ.ย. 2565 9:00 น.24 มิ.ย. 2565 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 มิ.ย. 2565 9:00 น.24 มิ.ย. 2565 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา13 มิ.ย. 2565 9:00 น.8 ก.ค. 2565 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)17 มิ.ย. 2565 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา24 มิ.ย. 2565 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)11 ก.ค. 2565 9:00 น.2 ก.ย. 2565 15:30 น.
  -สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)1 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565
  -การสอบปลายภาค3 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565
 • ปิดภาคการศึกษา17 ต.ค. 2565
 • ประกาศผลสอบ25 ต.ค. 2565
  -การขอสำเร็จการศึกษา5 ก.ย. 2565 9:00 น.30 ก.ย. 2565 23:59 น.
  -วันที่เริ่มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร5 ก.ย. 2566 29 ก.ย. 2566
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297