เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • นักศึกษาเก่าลงทะเบียน18 มี.ค. 2567 9:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน18 มี.ค. 2567 9:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • เปิดภาคการศึกษา25 มี.ค. 2567
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า25 มี.ค. 2567 9:00 น.29 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)29 มี.ค. 2567 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 มี.ค. 2567 9:00 น.29 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา25 มี.ค. 2567 9:00 น.29 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)1 เม.ย. 2567 9:00 น.19 เม.ย. 2567 15:30 น.
  -การขอสำเร็จการศึกษา22 เม.ย. 2567 9:00 น.26 เม.ย. 2567 23:59 น.
 • การสอบปลายภาค20 พ.ค. 2567 24 พ.ค. 2567
 • ปิดภาคการศึกษา27 พ.ค. 2567
 • ประกาศผลสอบ5 มิ.ย. 2567
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297