เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสอบ (ด่วน)    
Photo
1. ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

2. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2562

3. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ผลการศึกษาที่ขาดสอบในกรณีต่าง ๆ

ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2566
 2.กำหนดวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วน)    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2566
 3.การขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566    
Photo

วิธีการขอสำเร็จการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3296 / 3297
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2566
 4. Digital Transcript สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี    
Photo
.
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2566
 5.ส่งรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษา    
คณะบริหารธุรกิจ
https://forms.gle/XSp8az2HPcuWRHcr9


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://forms.gle/jjpxsDRbGjUauQuQ7

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
https://forms.gle/MnjUFptQpBY4W7TF7
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2566
 6.ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2566    


ดาวน์โหลด รายละเอียดประกาศปรับเปลี่ยนปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2


ดาวน์โหลด รายละเอียดปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2566

หรือคลิกที่เมนู ปฏิทินการศึกษา

ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2566
 7.คำร้องงานทะเบียนและวัดผล    

ทบ8_คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

ทบ22_คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2566
 8.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล    
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3296 / 3297
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2564
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297