เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมาก)    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2563
 2.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2563
 3.ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและวัดผล    
Photo
.
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2562
 4.คิดเกรดเฉลี่ยสะสม    
>> เมนูใหม่ คิดเกรดเฉลี่ยสะสม "คลิก" <<
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2562
 5.เรื่องควรรู้ของนักศึกษา    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296