เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ด่วนมาก)    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2563
 2.กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ด่วน)    

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนและนักศึกษาใหม่ และการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2563
 3.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 4.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562    
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3296
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2563
 5.คิดเกรดเฉลี่ยสะสม    
>> เมนูใหม่ คิดเกรดเฉลี่ยสะสม "คลิก" <<
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2562
 6.ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและวัดผล    
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3297
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2562
 7.เรื่องควรรู้ของนักศึกษา    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296