เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การถอนรายวิชา (W)    
Photo

ดาวน์โหลด คำร้องขอถอนรายวิชา (W) (ทบ 3)
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2564
 2.ขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 3.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563    
Photo

ดาวน์โหลด รายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2563
 4.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564    

4https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp


Photo
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2563
 5.การขอเอกสารทางการศึกษา    
Photo

ดาวน์โหลด คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (ทบ 8)
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2563
 6.คิดเกรดเฉลี่ยสะสม    
>> เมนูใหม่ คิดเกรดเฉลี่ยสะสม "คลิก" <<
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2562
 7.ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและวัดผล    
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3297
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296