เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมาก)    
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3296
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2563
 2.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วน)    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   22 กรกฎาคม 2563
 3.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ด่วน)    
Photo

ดาวน์โหลด รายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2563
 4.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2563
 5.การขอเอกสารทางการศึกษา    
Photo

ดาวน์โหลด คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (ทบ 8)
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2563
 6.การแต่งกายนักศึกษา    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2563
 7.คิดเกรดเฉลี่ยสะสม    
>> เมนูใหม่ คิดเกรดเฉลี่ยสะสม "คลิก" <<
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2562
 8.ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและวัดผล    
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3297
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2562
 9.เรื่องควรรู้ของนักศึกษา    
Photo

ดาวน์โหลด รายละเอียดกิจกรรมทางการศึกษา
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296