เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบ    

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาตรวจสอบได้ในระบบบริการการศึกษา
หากมีข้อสงสัย..? หรือแจ้งปัญหา
*โปรดติดต่อที่งานทะเบียนและวัดผล*
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2562
 2.การขอสำเร็จการศึกษา 1/2562    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2562
 3.ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและวัดผล    
Photo
.
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2562
 4.คิดเกรดเฉลี่ยสะสม    
>> เมนูใหม่ คิดเกรดเฉลี่ยสะสม "คลิก" <<
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2562
 5.เรื่องควรรู้ของนักศึกษา    
Photo
.
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296